จำหน่าย – รับตัดชุดคาบาเรต์ ชุดโชว์ ชุดทิฟฟานี่ ชุดแฟนซี ออกแบบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการครบวงจร