ร้านรวมสินค้ากระจุกกระจิกและสินค้าเบ็ดเตล็ด อาทิ แก้วเยติ(YETI) พัดลมพกพา ปากกา ตุ๊กตา กระเป๋า ร่ม ฯลฯ