วันแม่แห่งชาติ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
ศูนย์การค้าวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน